Volwassenen

De praktijk is gespecialiseerd in het behandelen van (jong) volwassenen met klachten of vragen over de stem, de ademhaling of het spreken. Wij werken zowel met cliënten die nog weinig ervaring hebben opgedaan in het spreken, als met cliënten die beroepsmatig veel moeten spreken, zoals leerkrachten, acteurs, call-centermedewerkers, voice-overs, presentatoren, advocaten of gidsen.

U kunt uw manier van spreken verbeteren en werken aan:

 • een helder en prettig stemgeluid,
 • een stem met overtuigingskracht,
 • een goede telefoonstem,
 • een duidelijke articulatie,
 • een verzorgde uitspraak,
 • een rustig spreektempo,
 • een ontspannen stemgeving,
 • een levendige intonatie,
 • een overtuigende presentatie,
 • meer mimiek, gebaren en lichaamstaal,
 • een minder duidelijk dialect of accent.

 

Logopedie en orthodontie

Open mondgedrag of een verkeerde tongpositie tijdens het praten en slikken kunnen gebitsveranderingen veroorzaken. De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden namelijk voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Door het aanleren van een juiste manier van spreken en slikken, kan de gebitsstand aanzienlijk verbeteren. Onder verkeerde mondgewoontes wordt verstaan:

1. mondademing
2. foutieve slikgewoontes
3. foutieve spreekgewoontes.

1. Mondademing.
Hiervan spreken we als de lippen vaak geopend zijn en door de mond i.p.v. de neus wordt geademd. Vaak ligt de tong slap tegen of op de ondertanden. De tong kan de tanden naar voren duwen en de lippen geven te weinig tegendruk.

2. Foutieve slikgewoontes.
Bij een verkeerde manier van slikken wordt met de tong krachtig tegen de tanden geduwd, met als gevolg dat de tanden weggedrukt worden (naar voren en opzij) en een open beet ontstaat.

3. Foutieve spreekgewoontes.
Wanneer de tong gewend is om steeds de tanden te raken in rust en tijdens het slikken), zal dit ook tijdens het spreken gebeuren. Vooral bij de t,d,n,l,s,z zal de tong naar voren komen.

 

Intake en behandeling

De eerste afspraak is bedoeld voor intake en onderzoek. De logopedist onderzoekt de verschillende aspecten van uw adem, stem en uitspraak (zinsmelodie, zinsaccent,klemtoon, ritme, volume, uitspraak van klanken, etc.). Een training is altijd op maat, met een specifiek einddoel voor ogen. De lessen vinden doorgaans plaats in een van onze praktijken in Amsterdam-Zuid of Centrum, maar wij werken ook op locatie.

Tijdens de sessies krijgt u gerichte oefeningen en informatie over de werking van de stem. Ook krijgt u materiaal aangereikt waar u thuis verder mee kunt oefenen. In overleg met u kan een geluids/ of videoopname van de sessie gemaakt worden.

 

Tarieven en vergoeding

Logopedie wordt door uw zorgverzekering vergoed vanuit het basispakket. De praktijk is direct toegankelijk. Dat betekent dat u geen verwijzing van de huisarts nodig heeft.
Behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden bij de cliënt in rekening gebracht. Het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt 75% van het NZa tarief van € 40,05.
Voor bedrijfstrainingen gelden aparte tarieven. Meer informatie hierover kunt u bij ons opvragen.
Logopediepraktijk Amsterdam-Zuid handelt conform de normen en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF) en het Kwaliteitsregister Paramedici.